En helt vanlig torsdag

En helt vanlig torsdag
En helt vanlig torsdag
  • En kund mailade från en pågående mässa och behövde ett antal bilder färdigställda för webb och tryck. 24 bilder gjordes iordning och skickades.
  • En annan kund behövde nya visitkort med uppdaterad layout till personalen. Ett förslag mailades till kunden för påseende.
  • Fortlöpande arbete med översättning och nya priser till en produktkatalog på engelska, 76 sidor.
  • Finjusteringar och färdigställande av en uppdaterad logotype till ytterligare en kund.
  • Underhåll av hemsida till en annan kund – upplägg av åtta nya inlägg med anpassade bilder. Uppdatering och byte av div. andra bilder på hemsidan.
  • Telefonsamtal med kund och systemleverantör och förberedelser inför Teamsmöte med e-hälsomyndigheten.

I love my job